Σύνδεσμοι

 

 

Α.ΔΙ.Π.

 Α.ΔΙ.Π. – Αρχή Διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

ENQA

 ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση / European Association for Quality Assurance in Higher Education

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΩΝ

 

  1. ΤimesΗigherΕducation
  2. Ranking Web of Web Universities
  3. Academic Ranking of Word Universities

 

espa logo