Ερωτήσεις

 - Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;


    Το απογραφικό δελτίο μαθήματος συμπληρώνεται για κάθε μάθημα στο τέλος του εξαμήνου, που έχει διδαχθεί το μάθημα αυτό..


 - Το ατομικό απογραφικό κάθε πότε συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες;


    Το ατομικό απογραφικό συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου..

 
 - Όταν το μάθημα διδάσκεται από δύο διδάσκοντες με συνδιδασκαλία πόσες φορές θα συμπληρωθεί το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος;


   Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος συμπληρώνεται μία μόνο φορά, με τη συνεργασία και των δύο διδασκόντων..

espa logo