ΑΔΙΠ

 

Τι είναι η Α.ΔΙ.Π.
(Ν. 3374/2005, άρθρα 10-12)
Η Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) είναι ανεξάρτητη 15μελής διοικητική αρχή εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα η Α.ΔΙ.Π. :
(α) Εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης,
(β) Τυποποιεί, συμπληρώνει και εξειδικεύει τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης,
(γ) Υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
(δ) Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων,
(δ) Οργανώνει, προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ΑΕΙ,
(ε) Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και ενημερώνει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις σε συναφή θέματα,
(στ) Εκπονεί μελέτες και προάγει την έρευνα στον τομέα της Διασφάλισης της Ποιότητας.
Η Α.ΔΙ.Π. εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας υψηλών απαιτήσεων, το οποίο θα της επιτρέψει να εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση τόσο του έργου της ως οργανισμού διασφάλισης της ποιότητας, όσο και – κυρίως – του έργου των ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Α.ΔΙ.Π. και ο ρόλος της.
Η Α.ΔΙ.Π. είναι η εποπτική και συντονιστική αρχή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Α.ΔΙ.Π.
«εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν» (Ν. 3374/2005, Άρθρο 10 §2).
Σκοπός της Α.ΔΙ.Π. είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
Η Α.ΔΙ.Π. δεν είναι ούτε ελεγκτικός ούτε παρεμβατικός μηχανισμός στη λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωμία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των σκοπών της η Α.ΔΙ.Π. συνεργάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με στόχο να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Α.ΔΙ.Π. είναι εξ ορισμού ένα πολυμελές ανεξάρτητο θεσμικό όργανο. Απαρτίζεται από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι προτείνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των επιστημών που συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο κανονισμός λειτουργίας καθώς και η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και ανοικτές σε δημόσιο έλεγχο.

Τα Μέλη της Α.ΔΙ.Π.

 1. Σπύρος ΑΜΟΥΡΓΗΣ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος
 2. Άννα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. Γιάννης ΒΛΑΧΟΣ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 4. Ιωάννης Γεροθανάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 5. Αχιλλέας ΓΡΑΒΑΝΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
 6. Κώστας ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 7. Λουίζα ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 8. Κωνσταντίνος ΜΕΜΟΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 9. Κλεομένης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 10. Βασίλης ΠΑΝΑΓΟΥ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας
 11. Πέτρος ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 12. Στέλιος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Α.ΔΙ.Π. – Αρχή Διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

espa logo